• අගනා ඉඩම විකිණීමට
  • අගනා ඉඩම විකිණීමට

අගනා ඉඩම විකිණීමට

405A, Uswatta rd, Nagoda, Kalutara

Rs155,000.00 (Negotiable)

Price : Rs155,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : December 15, 2020
Land Type : Residential
Land size : පර්චස් 10
Location : 405A, Uswatta rd, Nagoda, Kalutara
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

පර්චස් 10. නිවසක් සෑදීමට සුදුසු අගනා පරිසරයකි. හතරැස් ඉඩම. අඩි 20ක් පළල පාර. නිරවුල් ඔප්පු. ජල, විදුලි හා දුරකථන පහසුකම් ඇත. හොරණ පාර, කළුතර. පර්චසය රු .155,000. අමතන්න : 0763494846

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

405A, Uswatta rd, Nagoda, Kalutara
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top