• අගනා නිවසක් විකිණීමට
  • අගනා නිවසක් විකිණීමට
  • අගනා නිවසක් විකිණීමට
  • අගනා නිවසක් විකිණීමට
  • අගනා නිවසක් විකිණීමට

අගනා නිවසක් විකිණීමට

Poruwadanda rd, Handapangoda

Rs4,800,000.00 (Negotiable)

Price : Rs4,800,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : November 11, 2021
Beds : 3
Baths : 1
Land size : 16.9
House Size : 2000SQF
Location : Poruwadanda rd, Handapangoda
save sri lanka ranmudu

Description

අගනා නිවසක් විකිණීමට

ප්‍රධාන පාරේ සිට මීටර් 500

සින්නක්කර ඔප්පු පර්චස් 16.9

නිරවුල් මායිම්

කාමර තුනයි කුස්සි දෙකයි නාන කාමර එකයි

වාහනයක් නැවැත් වීමට ඉඩ ඇත

පොල් ගස් තුනයි තැඹිලි ගස් අඹගස් අලිපේර

වැඩි විස්තර දැන් දැනගැනීම සඳහා අමතන්න-0714231423/0721501156

ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Poruwadanda rd, Handapangoda
Profile Picture
wipul
Dealer
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top