• කඩුගන්නාව නගරය ආසන්නයේ ගොඩනැගිල්ලක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට……

ID : 31873

කඩුගන්නාව නගරය ආසන්නයේ ගොඩනැගිල්ලක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට……

274/Henawala,Kadugannawa

Rs400,000.00 (Negotiable)

Type : Sell
Beds : 3
Baths : 1
Land size : 1.7 perches
House Size : 29x 11
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

නළ ජලය සහ විදුලිය ඇත.

දුම් රිය නැවතුම්පළට මීටර 20ක් පමණ දුරයි.

බස් නැවතුම්පළට මීටර 50ක් පමණ දුරයි.

මුදල් හදිස්සියක් හේතුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 40කට විකිණීමට බලාපොරොත්තු වේ.(මිල මුදල් කතා කර ගත හැකිය.)

ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ගොඩනැගිල්ලකි.

කොලඹ නුවර පාර ආසන්නයේ පිහිටා ඇත.

සොල්දර ගොඩනැගිල්ලකි.

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top