• ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.
  • ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.
  • ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.
  • ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.
  • ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.
  • ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.
  • ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.

ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.

උඩුගම ගාල්ල ප්‍රධාන පාරේ තෙල්ලඹුර දඩපිටියවත්ත හන්දිය අසල

Rs9,500,000.00 (Negotiable)

Price : Rs9,500,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : August 27, 2021
Condition : Used
Location : උඩුගම ගාල්ල ප්‍රධාන පාරේ තෙල්ලඹුර දඩපිටියවත්ත හන්දිය අසල
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

පර්චස් 33

කාමර 5

සාල 3

කුස්සිය

ගෘහ භාණ්ඩ කිහිපයක් සමඟ

පිරිසිදු ළිං ජලය සහ තෙකලා විදුලිය

පොල්, දෙල්, පලතුරු ගස් සමඟ

නිදහස් වටපිටාව

15m දුරින් සිල්ලර කඩ, ඔසුසල් සමඟ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක්

2km දුරින් බැංකු

මිනිත්තු 15n අධිවේගී මාර්ගයට.

ගාල්ල උඩුගම මාර්ගයෙන් ඉඩමක් සමඟ නිවසක්.

මිල ගණන් සාකච්ඡා කළ හැකිය.

ලක්ෂ 95

උඩුගම ගාල්ල ප්‍රධාන පාරේ තෙල්ලඹුර දඩපිටියවත්ත හන්දිය අසල

මාකුඹුර සිට 1km උඩුගම දෙසට

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

උඩුගම ගාල්ල ප්‍රධාන පාරේ තෙල්ලඹුර දඩපිටියවත්ත හන්දිය අසල
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Profile Picture
roshen
Dealer
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top