• ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා / Dolomite statue
 • ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා / Dolomite statue
 • ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා / Dolomite statue
 • ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා / Dolomite statue
 • ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා / Dolomite statue
 • ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා / Dolomite statue
 • ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා / Dolomite statue
 • ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා / Dolomite statue
 • ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා / Dolomite statue

ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා / Dolomite statue

319, Kannimahara

Price On Call

Price : Price On Call
Date : August 22, 2021
Type : Other Home Items
Location : 319, Kannimahara
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

ඩොලමයිට් බුද්ධ ප්‍රතිමා නිශ්පාදනය සහ බෙදා හැරීම

✴️ අමතන්න – 0778723878 ✴️WHATSAPP/IMO

➡️➡️ වසර 15 පලපුරුද්ද සමගින් ⬅️⬅️

මුලින් ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 500 පමණි.ඉතිරි මුදල භාණ්ඩය ලැබුන පසු ගෙවීමේ හැකියාව ඇත.

⬇️⬇️මිල ගණන් පහතින් දක්වා ඇත ⬇️⬇️

🔶 අප විසින්ම නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ.

🔶 පැමිණ මිලදී ගැනීමේදී 10% වට්ටමක් හිමි වේ

🔶 සියලුම ප්‍රතිමා වහන්සේ වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිශ්පාදනය කර ඇත.

🔶 සියලුම ප්‍රතිමා සදහා වසරක වගකීමක් හිමි වේ.

💠අඟල් 33 – සමාධි මුද්‍රාව – 20,000

💠අඟල් 18 – සමාධි මුද්‍රාව – 6,000

💠අඟල් 16 – සමාධි මුද්‍රාව – 4,500

💠අඟල් 13 – සමාධි මුද්‍රාව – 2,950

💠අඟල් 12 – සමාධි මුද්‍රාව – 2,700

💠අඟල් 12 – ආශිර්වාධ මුද්‍රාව – 2,700

💠අඟල් 10 – සමාධි මුද්‍රාව – 1,500

💠අඟල් 08 – සමාධි මුද්‍රාව – 1,200

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

අටවිසි බුද්ධ ප්‍රතිමා හෝ තොග මිළ දී ගැනීමේදී කරුණාකර

අප අමතන්න..

0778723878

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

ඩොලමයිට් වලින් නිමා කල පිළිමයක් අවුරුදු 10 – 20 අතර කාලයක් ඔබගේ නිවසේ තබා ගත හැක.95% ම ඩොලමයිට් වැලි යොදා නිමවනු ලබයි.වරණය කිසිදු වෙනසකට පත් නොවන නිසා සැමදා අලුත්ම නිමාව රඳාපවතී.ඔබ ගෙවන මිලට නියම වටිනාකමක් ලැබෙනු ඇත.

ඔබ කල යුත්තේ වසරකට සැරයක් හොදින් සෝදා ,තිනර් යොදා පිරිසිදු කිරීම පමණයි.වර්ණයට කිසිදු හානියක් සිදු නොවේ.

ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ඕනෑම ප්‍රමාණයක් , ඕනෑම වරණයකින් ලබා ගත හැක.

https://www.facebook.com/luxurystoneware

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

319, Kannimahara
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top