• තේ ඉඩම
  • තේ ඉඩම
  • තේ ඉඩම
  • තේ ඉඩම
  • තේ ඉඩම

ID : 32429

තේ ඉඩම

Peradeniya

Rs1,650,000.00 (Negotiable)

Type : Sell
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

නෙල්ලිගල මාර්ගයේ සිට 100 m පමණ දුරින් කාපට් පාරට මුහුනලා ඇත..(600m to nelligala temple)

මුරුතලාව ප්‍රදේශයට 2 කි.මි/පේරාදෙණිය නගරයට 9 කි.මි/ මහනුවර නගරයට 12 කි.මි

තේ සහ ගම්මිරිස් ඇත මුලු ඉඩම අක්කර 2.5 ඇති අතර කොටස් වශයෙන් විකුණනු නොලැබේ

පදිංචියට / ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට හෝ වගාවකට සුදුසුයි(100m පමණ දුරින් ඉදිවෙමින් පවතින හෝටලය)

අලංකාර වටපිටාව..

තේ මසකට 1700kg සාමාන්‍ය ප්‍රමානය…

මිල සාකච්චා කරගත හැක..

අතරමැදියන් අවශ්‍ය නොවේ..ගැනුම්කරුවන් පමණක් කතා කරන්න…

වැඩිවිස්තර සදහා දුරකතන ඇමතුමක් ලබා දෙන්න…

  

Facing the carpet road about 100 m away from the Nelligala road .. (600 m to nelligala temple)

2 km to Murutalawa area / 9 km to Peradeniya town / 12 km to Kandy city

Tea and pepper are available.

The whole land is 2.5 acres and will not be sold in parts

Suitable for residential / commercial place or cultivation (Hotel under construction about 100 m away)

Beautiful surroundings ..

The average amount of tea is 1700kg per month

Prices are negotiable.

No intermediaries required..only buyers speak …

Make a phone call for more information …

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top