• මහන්සියක් නැතුවම පොල් ගස් නැගීමේ යන්ත්‍රය – coconut climbing machine ලංකාවෙ දැනට අඩුම මිලට Ahangama
  • මහන්සියක් නැතුවම පොල් ගස් නැගීමේ යන්ත්‍රය – coconut climbing machine ලංකාවෙ දැනට අඩුම මිලට Ahangama

මහන්සියක් නැතුවම පොල් ගස් නැගීමේ යන්ත්‍රය – coconut climbing machine ලංකාවෙ දැනට අඩුම මිලට Ahangama

Ahangama

Price On Call

Price : Price On Call
Date : November 16, 2021
Type : Garden
Location : Ahangama
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

පොල් ටික තනිවම කඩා ගන්න.

ආරක්ෂාව 100%

 

කෙටි වේලාවකින් ගසට සවි කිරීමේ හැකියාව .

තෙත,දියසෙවල සහිත ගස් වල පහසුවෙන් ඕනෑම කෙනෙකුට නැගීමේ හැකියාව .

 

වසරක අසමසම වගකීම .

 

නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට අමතන්න .

0772304501

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Ahangama
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top