• සිංගර් ප්ලස් | Singer Plus Showroom for sale
  • සිංගර් ප්ලස් | Singer Plus Showroom for sale
  • සිංගර් ප්ලස් | Singer Plus Showroom for sale
  • සිංගර් ප්ලස් | Singer Plus Showroom for sale
  • සිංගර් ප්ලස් | Singer Plus Showroom for sale

සිංගර් ප්ලස් | Singer Plus Showroom for sale

Wanduraba Junction, Galle

Rs19,500,000.00 (Negotiable)

Price : Rs19,500,000.00 (Negotiable)
Date : July 5, 2021
Condition : New
Location : Wanduraba Junction, Galle
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

තෙකලා විදුලිය, ජල පහසුකම්, රෝලර් දොරවල්  tempered වීදුරු සහිත නවතම ප්‍රදර්ශනාගාර තත්වයේ ගොඩනැගිල්ලහි මහල් දෙකම එක ලෙසම වායුසමීකරණය කොට ඇත. නගරය මද්‍යයේ බස් නැවතුමට ඉදිරිපස පිහිටා ඇත. වර්ග අඩි 1200ක මහල් දෙකකින සමන්විතවෙන අතර ටයිල් ඇතිරූ බිම හා ඉහල නිමාවකින් යුතුව සකසා ඇත.
Well constructed, well maintained fully air conditioned two story showroom building with fully tiled floor , roller doors, 3 place electricity, water tank, washroom facilities and many more etc. Showroom at the city center and in front of the Wanduraba bus stand. Completely 2400 sqft building for unbelievable price for immediate buyers.

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Wanduraba Junction, Galle
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top