• සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්
  • සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්

ID : 26558

සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්

siddamulla,piliyandala

Rs13,500,000.00 (Negotiable)

Type : Sell
Beds : 2
Baths : 1
Land size : 12.5
House Size : 0
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

සිද්දමුල්ල food city එක අසලින් වටිනා නිවසක්.
ඉඩමේ සිට Food City එකට මීටර් 200
පර්චස් 12.5 ඉඩම.
?️?
සීග්‍රයෙන් දියුණු උන කොට්ටාව පුරවරයෙන්
කොට්ටාවට මිනිත්තු 10
පිලියන්දලට මිනිත්තු 10
කැස්බෑට මිනිත්තු 10 ක දුර.
මුලු ඉඩමම ලක්ශ 135 
ඉක්මනින්ම විකිනීමට.
0762269377

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top