• පාවිච්චි නොකල අලුත්ම සෝලා ලයිට්
  • පාවිච්චි නොකල අලුත්ම සෝලා ලයිට්
  • පාවිච්චි නොකල අලුත්ම සෝලා ලයිට්
  • පාවිච්චි නොකල අලුත්ම සෝලා ලයිට්

පාවිච්චි නොකල අලුත්ම සෝලා ලයිට්

dompe

Rs39,000.00 (Negotiable)

Price : Rs39,000.00 (Negotiable)
Date : March 17, 2021
Type : Solar & Generators
Location : dompe
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

පාවිච්චි නොකල අලුත්ම සෝලා ලයිට්

සුරියබලයෙන් නොමිලේම විදුලිය ලබාගැනීමට මෙම උපකරණයෙන් පුලුවන්

ලයිට් 4ක් වැඩ කරනවා

දවසට පැය 8ක කාලයක් ලයිට් එලිය

කඩේ රුපියල් 65000ට වැඩියි

24 එල් සි ඩී ටිවී එකක් බලන්නත් පුලුවන්

2021 පෙබරවාරි ඉදලා වොරන්ටි තියෙනවා

මිල 39000යි

කෝල් කරන්න

ළඟ පාත නම් සවිකරලත් දෙන්නම් 

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

dompe
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Profile Picture
shiran
Dealer
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top