• නිවිතිගල නගරය පේන දුරින් දෙමහල් නිවසක් සමග පර්චස් 20ක ඉඩම විකිනීමට

නිවිතිගල නගරය පේන දුරින් දෙමහල් නිවසක් සමග පර්චස් 20ක ඉඩම විකිනීමට

Nivithigala

Rs175,000,000.00 (Negotiable)

Price : Rs175,000,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : November 8, 2021
Beds : 4
Baths : 2
Land size : 20 Pch
House Size : 1500sqft
Location : Nivithigala
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

නිවිතිගල නගරය පේන දුරින් දෙමහල් නිවසක් සමග පර්චස් 20ක ඉඩම විකිනීමට. සියලුම පහසුකම් සහිතයි.

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Nivithigala
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top