• මහන්සියක් නැතුවම පොල් ගස් නැගීමේ යන්ත්‍රය – coconut climbing machine ලංකාවෙ දැනට අඩුම මිලට
  • මහන්සියක් නැතුවම පොල් ගස් නැගීමේ යන්ත්‍රය – coconut climbing machine ලංකාවෙ දැනට අඩුම මිලට
  • මහන්සියක් නැතුවම පොල් ගස් නැගීමේ යන්ත්‍රය – coconut climbing machine ලංකාවෙ දැනට අඩුම මිලට
  • මහන්සියක් නැතුවම පොල් ගස් නැගීමේ යන්ත්‍රය – coconut climbing machine ලංකාවෙ දැනට අඩුම මිලට

මහන්සියක් නැතුවම පොල් ගස් නැගීමේ යන්ත්‍රය – coconut climbing machine ලංකාවෙ දැනට අඩුම මිලට

Galle

Price On Call

Price : Price On Call
Date : October 11, 2021
Type : Garden
Location : Galle
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

#පොල්_ගස්_නැගීමේ_ යන්ත්‍රය 

* පහසුවෙන් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව.

* ක්‍රියා කරවීමේ පහසුව.

* තෙත, දිය සෙවල සහිත ලිස්සන ගස් වලටද පහසුවෙන් නැගීමේ හැකියාව.

* 100% ආරක්ෂිත බව.

* ඉතාකෙටි වෙලාවකින් ගසට සවිකිරිමට හැකිවීම

* වසරක අසමසම සේව වගකීම.

* දිවයින පුරා බෙදාහැරීම. 

  

අමතන්න -: 0710430032 

සම්පූර්ණ සෙට් එකම 

11500/= 

With safty belt

ලංකාවේ ඕනම ස්ථානයකට ඩිලිවරි කිරීමට හැක.

පොල් ගසට නගින ආකාරය සහ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරිත්වය මෙම වීඩීයෝවෙන් බලන්න

Youtube – Experiment By Madushanka 

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Galle
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top