• රත්නමාලී ගාථා යන්ත්‍රය
  • රත්නමාලී ගාථා යන්ත්‍රය

රත්නමාලී ගාථා යන්ත්‍රය

Elapatha rathnapura

Rs1,550.00 (Fixed)

Price : Rs1,550.00 (Fixed)
Type : Sell
Date : January 27, 2021
Condition : New
Warranty : No
Location : Elapatha rathnapura
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

රත්නමාලී ගාථා යන්ත්‍රය

☀️ග්‍රහ අපල,අමනුෂ්‍ය දෝෂ,සියලු රෝගාබාධ සහ දුක් පීඩා දුරු වීමටත් සියලු ජයග්‍රහණ ලැබීමටත්,සැප සම්පත් උදාකර ගැනීමටත්,දියුණුව සලසා ගැනීමටත් බලගතු මෙම ආරක්ෂක ගාථා රත්නයන්ගෙ පිහිට ආරක්ෂාව ලබාගැනීමට ඔබත් රත්නමාලී ගාථා රත්නය ඔබ ලඟම තබාගන්න.

>පිත්තල පෙන්ඩනය =1,550.00

>සුදු යකඩ පෙන්ඩනය=1,750.00

☀️ඇනවුම් කිරීම සඳහා පහත විස්තර අප වෙත එවන්න

?‍ නම =

? ලිපිනය =

? දුරකථන අංකය =

? ඔබට අවශ්‍ය අයිතමය =

☀️මෙම විස්තර අප වෙත( 0760657419) Inbox/ WhatsApp / IMO / Viber / SMS හා අපගේ දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දීමෙන් ඔබ ඉන්නා ස්ථානයටම දින තුනක් ඇතුළත ලබා දෙනු ඇත.

☀️Delivery free

  ? උතුම් වූ බුදු ගුණ බලයෙන් ඔබට

                           යහපතක්ම වේවා ?

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Elapatha rathnapura
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top