• වටිනා පොල් ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට ඇත – පිටිපන හෝමාගම
  • වටිනා පොල් ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට ඇත – පිටිපන හෝමාගම
  • වටිනා පොල් ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට ඇත – පිටිපන හෝමාගම
  • වටිනා පොල් ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට ඇත – පිටිපන හෝමාගම
  • වටිනා පොල් ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට ඇත – පිටිපන හෝමාගම
  • වටිනා පොල් ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට ඇත – පිටිපන හෝමාගම

ID : 31027

වටිනා පොල් ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට ඇත – පිටිපන හෝමාගම

486/1,Mahinda Mw,Pitipana North,Homagama

Rs18,000,000.00 (Negotiable)

Type : Sell
Beds : 3
Baths : 1
Land size : 30
House Size : 1000
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

නිවසක් සහිත පර්චස් 30 ක පොල් ඉඩම
පිටිපන රාජපක්‍ෂ විද්‍යාලය සහ NIBM අසල
නිදන කාමර 3 යි
කෑම කාමර 1 යි
කුස්සිය 1 යි
බෝග – පොල්, කොස්, අඹ ආදිය.
සාමකාමී පරිසරයක් සහ හොඳ අසල්වැසියන්.
මිල – මිලියන 1.8 (ලක්ෂ 180) සාකච්ඡා කර ගත හැක.
අමතන්න
—————-
රොහාන් මහතා
0777-290700
0112-086421

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top