• ගල් වංගෙඩි

ගල් වංගෙඩි

Gampaha, Sri Lanka

Rs2,500.00 (Negotiable)

Price : Rs2,500.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : November 29, 2020
Condition : New
Warranty : Yes
Location : Gampaha, Sri Lanka
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

ප්‍රවාහනය නොමිලේ 
භාණ්ඩ නිවසටම ගෙන්වගැනීම සඳහා අමතන්න 
අපේම රටේ දේශීය නිෂ්පාදන මිලදී ගෙන දේශීය නිෂ්පාදකයන්ට අතදෙමින් නිරෝගීව රටට ශක්තියක් වෙමු 
ITEM CODE  SNS 001 (item code එක ඇනවුම් කිරීමේ වැදගත් වේ)
       # මිල රුපියල් 2500/=
       # උස අගල්  6 යි  පලල අගල් 5 යි 
       # ප්‍රවාහනය නොමිලේ (කොළඹ / ගම්පහ )
       # කළුගලින් නිර්මාණය කර ඇත 
ITEM CODE  SNS 002 (item code එක ඇනවුම් කිරීමේ වැදගත් වේ)
       # මිල රුපියල් 3250/=
       # උස අගල්  6 1/2 යි  පලල අගල් 6 1/2 යි 
       # ප්‍රවාහනය නොමිලේ (කොළඹ / ගම්පහ )
       # කළුගලින් නිර්මාණය කර ඇත 
ITEM CODE  SNS 003 (item code එක ඇනවුම් කිරීමේ වැදගත් වේ)
       # මිල රුපියල් 3950/=
       # උස අගල්  9 යි  පලල අගල් 9 යි 
       # ප්‍රවාහනය නොමිලේ (කොළඹ / ගම්පහ )
       # කළුගලින් නිර්මාණය කර ඇත 
       
වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා 071 6863429
https://www.facebook.com/SNS-දේශීය-නිෂ්පාදන-104881244665581/

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Gampaha, Sri Lanka
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top