• බියගම ඉඩමක් විකිණීමට ඇත !!!
  • බියගම ඉඩමක් විකිණීමට ඇත !!!
  • බියගම ඉඩමක් විකිණීමට ඇත !!!

බියගම ඉඩමක් විකිණීමට ඇත !!!

Biyagama

Rs500,000.00 (Negotiable)

Price : Rs500,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : March 5, 2021
Land Type : Residential
Land size : 6
Location : Biyagama
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

බියගම නිදහස් වෙළද කලාපයට 350 මිටර් ක් නුදුරින්

6 පර්චස් අගනා බිම් කොටසක්

 විදුලිය,ජලය ,පුළුල් මංමාවත් වලින් යුත්

 ස්බාවික උවදුරු වලින් තොර නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇත

නිරවුල් ඔප්පු

පදිංචියට හෝ නේවාසික ඉදිකිරීම් සදහා සුදුසුවේ

දු :ක 0779529666/0768629966

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

Biyagama
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Profile Picture
Jayawardhana
Individual
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top