• මහනුවර – පේරදෙණිය පැණිදෙනියේ පර්චස් 18ක ඉඩමක් විකිණීමට.

මහනුවර – පේරදෙණිය පැණිදෙනියේ පර්චස් 18ක ඉඩමක් විකිණීමට.

256/B,Yalegoda,Handessa

Rs400,000.00 (Negotiable)

Price : Rs400,000.00 (Negotiable)
Type : Sell
Date : January 30, 2022
Condition : Used
Warranty : Yes
Location : 256/B,Yalegoda,Handessa
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

  • පොල් , ගොරකා , දූරියන් , කොස් ආදී ගස් ඇත.
  • නල ජලය හා විදුලිය සහිතයි.
  • නිවසක් සැදීමට අත්තිවාරම දමා ඇත.
  • මුදල් හදිස්සියක් නිසා රු, ලක්ෂ 40කට විකිණීමට බලාපොරොත්තුවේ.(මුදල කතා කළ හැකිය.)
  •  පැණිදෙනිය ටවුමේ සිට කිලොමීටර 1යි.
  • ඉඩමට යාමට අඩි 8ක පාරක් ඇත.

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

Location

256/B,Yalegoda,Handessa
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
InterServer Web Hosting and VPS

Featured Ads

Recent Ads

Top