• වෙලුනු ගොම පොහොර
  • වෙලුනු ගොම පොහොර
  • වෙලුනු ගොම පොහොර

ID : 32982

වෙලුනු ගොම පොහොර

Haragama

Price On Call

Type : Sell
InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

Description

5kg=150

ඔබේ ගෙවතු වගාවට උචිත උසස් තත්වයෙ වෙලුනු ගොම පොහොර (දහයිය කවලම් කර නොමැති) Paba eco fertilizers  අපෙන් ඔබට මිලදි ගත හැකිය..  

You can buy high quality dried manure (not mixed with dung) Paba eco fertilizers suitable for your home garden from us.

T.P. 075 076 1728 ,

whatapp- 077 475 1537

2.5KG= රු179.99

5KG=රු299.99

10KG=රු699.99

Mention LankaMarket.lk when calling seller to get a good deal

InterServer Web Hosting and VPS

ranmudu

WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

Featured Ads

Recent Ads

Top